Panjar Biaya Pendaftaran Perkara

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI BATANG
Nomor : W.12-U33/810/Pdt.04.01/III/2019
DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BATANG
Nomor : WII-A12/688/HK.008/III/2019

TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA PADA
PENGADILAN NEGERI BATANG DAN PENGADILAN AGAMA BATANG

SK BERSAMA – PANJAR PERKARA