Profil Hakim dan Pegawai

INDEKS ARTIKEL
Profil Hakim dan Pegawai
Profil Pejabat Struktural/ Fungsional
Profil Panitera Pengganti
Profil Jurusita/ Jurusita Pengganti
Profil Staf
 HAKIM
INDIRAWATIKETUA/ HAKIM

INDIRAWATI,SH.,MH
NIP. 197111011996032001
PEMBINA Tk. I (IV/b)
AGUSWAKIL KETUA/ HAKIM

AGUS RAHARDJO, SH
NIP. 197008181996081001
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NAZARHAKIM

M. ISA NAZARUDIN, SH
NIP. 19790627200312100
PENATA Tk. I/ (III/d)
BUDIHAKIM

BUDI SETIAWAN, SH
NIP. 197712022003121001
PENATA Tk. I/ (III/d)
FlorenceHAKIM

DWI FLORENCE, SH.,MH
NIP. 198105212007042001
PENATA (III/c)
YustisianitaHAKIM

YUSTISIANITA HARTATI, SH.,MH
NIP. 198211072009042008
PENATA MUDA Tk. I (III/b)

 

Sebelumnya | Berikutnya>>